Херос ООД

ЕИК: 117015716

heros_fashion@abv.bg

Херос ООД

Предмет на дейност: Шивашко производство, търговия с изделия на шивашкото производство, както и с материали, консумативи, аксесоари и оборудване на същото.