Химкон ЕООД

ЕИК: 827103865

Company placeholder

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина /без процесуално представителство/, производствена дейност в областта на леката, хранително – вкусовата, преработвателната, химическата и фармацефтичната промишленост и селскосто стопанство, консултантска дейност и реклама /без кино и печат/.

За връзка с фирма Химкон ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.