Химснаб БГ АД

ЕИК: 827183982

Химснаб БГ АД

Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти и предоставяне на товаро-разтоварни, складови, логистични и друг вид услуги; внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни, посреднически и други специфични вътрешни и външнотърговски сделки; търговия на едро и дребно със суровини, материали, продукти и други стоки; лизинг, консигнация, финансов и стоков маркетинг; представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; рекламна, спедиторска и превозваческа дейност в страната и чужбина; производствена и друга дейност, незабранена със закон.

За връзка с фирма Химснаб БГ АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.