Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

ЕИК: 030137268

hrismil@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Ораганизация и експлоатация на електронни, механични и забавни игри, търговия на дребно. Допълнителен предмет на дейност- туризъм в страната и чужбина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, търговия в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, организиране и експлоатация на малки и средни предприятия в областта на промишлеността, селското стопансто, туризма, културата, образованието и здравеопазването.

За връзка с фирма Христина Миланова – Хрисмил ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.