Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ

ЕИК: 020177990

charlino@fashion.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Импресарска дейност, аудиовизуална дейност с изключение на забранените от закона, заснимане с видиокамера на ритуали, сватбени тържества, спортни състезания, концерти за лично ползуване на участниците в тях, таксиметрови превози, звукозаписи и продажба на същите, търговска и търговско-посредническа дейност. Импресарска и продуцентска дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, бартерни сделки и реекспорт на промишлени, потребителски, хранителни и селскостопански стоки, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна, битова, озвучителна, осветителна техника, музикални инструменти и устройства, посредничество и агентсво на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина рекламна и маркетингова дейност в страната и в чужбина, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, включително с произведения и предмети на изкуството, културата и художествените занаяти /без паметници на култирата/. Допълнителен предмет на дейност: производство и търговия на дамска и мъжка конфекция, хранителни стоки и сокове, на автомобилни части; допълнителен предмет на дейност: хотелиерство и ресторантъорство, откриване на увеселителни заведения и такива за обществено хранене.

За връзка с фирма Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.