Юлиус ЕООД

ЕИК: 117055358

info@powertouching.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Инженерингова, ремонтна, консултантска, проектантска, монтажна, търговска и дистрибуторска дейност и услуги в областта на машиностроенето, леката промишленост, селското стопанство, туризма; ел.обзавеждане и ел.оборудване на промишлени и битови сгради; бартерни сделки; машиностроене; производство и търговия с програмни продукти и ноу-хау; рекламна дейност; външнотърговска дейност; организиране на електронни и развлекателни игри; посредническа дейност и търговско представителство на юридически и физически лица в страната и чужбина; проучвателни и проектантски услуги; външнотърговска дейност във всичките й разновидности – внос, износ, бартерни сделки, реекспорт; посредническа и инвестиционна дейност; трансфер на технологии и ноу- хау; външноикономическа дейност; инженеринг; изработка, пласмент и ремонт на електронни и механични съоръжения за бита и промишлеността.

За връзка с фирма Юлиус ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.