Българо-швейцарска търговска камара

Българо-швейцарска търговска камара

Българо-швейцарската търговска камара е основана в края на 2004 г., с дългогодишна предистория, датираща от 1994 г., когато в София е създаден бизнес клуб България-Швейцария. Камарата е създадена с цел подобряване и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария. Днес тя предлага разнообразни услуги, включително информация, контакти и съдействие, както на своите членове, така и на партньори от двете държави. В камарата членуват предприятия от всички стопански отрасли – от големи международни компании до малки и средни предприятия. Със седалище в София, Българо-швейцарската търговска камара представлява и защитава интересите на своите членове, като спомага за укрепването на икономическите връзки между двете страни.

Камарата предлага широк спектър от услуги, които включват търсене на делови партньори, организиране на срещи с представители на различни институции, административни услуги като преводи и легализация на документи, пазарни проучвания и правни и финансови консултации. Освен това, Българо-швейцарската търговска камара подпомага новодошлите швейцарски инвеститори и съдейства за увеличаването на търговския обмен между двете страни. Членовете на камарата ползват преференциални тарифи за предлаганите услуги, а организацията е готова да предостави и допълнителни услуги, в зависимост от нуждите и капацитета на своя секретариат.