Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД отстоява позицията на надежден партньор в областта на застраховането вече повече от две десетилетия, предлагайки специализирани застрахователни услуги за подкрепа на българския износ. Като единствената държавна застрахователна компания в България, фокусирана изцяло върху кредитното и инвестиционно застраховане, БАЕЗ играе ключова роля в насърчаването на българските компании да разширяват своето присъствие на международните пазари. Предлагането на застрахователен договор от страна на агенцията се превръща в ценен инструмент за защита срещу търговски и кредитни рискове, осигуряващ същевременно възможност за достъп до допълнително финансиране.

Принадлежността на БАЕЗ към водещи международни и национални организации като Berne Union, Prague Club, и Асоциацията на Българските Застрахователи подчертава ангажимента ѝ към високи стандарти и сътрудничество в застрахователната индустрия. Тази интеграция позволява на агенцията не само да обменя опит и практики, но и да разширява своите услуги, отговаряйки на нарастващите потребности на своите клиенти и на динамичната бизнес среда.

Чрез предлагането на разнообразие от застрахователни продукти, включително защита срещу краткосрочен вътрешен и международен търговски риск, гаранции и застраховане на инвестиции, БАЕЗ осигурява на своите клиенти покритие срещу риска от неплащане и подкрепя тяхната стабилност и растеж. Услугите на агенцията са насочени към предприятия от всички сектори на икономиката, предоставяйки им надеждна защита и подкрепа в процеса на разширяване на техния бизнес както на вътрешния, така и на международните пазари.