Българска Модна Асоциация

Българска Модна Асоциация

Сдружение Българска Модна Асоциация е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и модната индустрия.

Дейността на сдружението е насочена към постигане на следните цели:

  1. Да представлява, защитава, насърчава, подпомага и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в сферата на модната индустрия в страната.
  2. Да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Асоциацията поддържа партньорски взаимоотношения.
  3. Да насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и да допринася за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари.
  4. Да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като се утвърди като средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на модата и модната индустрия.
  5. Да съдейства за по-нататъшно развитие и иновации в модната индустрия чрез събиране и разпространяване на информация от и между членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в модния сектор.