Arkadia Chamber of Commerce and Industry

Arkadia Chamber of Commerce and Industry Logo

Търговско-промишлената камара Arkadia е местна организация на предприятия и компании в Триполи с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Гърция. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Гърция. Основните дейности на търговските камари са, наред с другото, защита на бизнес интересите и споделяне на бизнес опит и бизнес интереси, контакт с правителствата, гражданското общество, местните медии и пресата и организиране на търговски изложения и събития.