Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas-Herramienta, SU

Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas-Herramienta, SU Logo

AFM Cluster е организацията, която представлява интересите на Advanced Manufacturing в Испания. Съставен от четири индустриални асоциации, клъстерът обединява почти 500 компании, които наемат повече от 16 500 души и фактурират повече от 3,0 милиарда евро. AFM Cluster работи за насърчаване на интернационализацията, индустриалното развитие, стратегическото позициониране и обучението на служителите в свързаните с него компании. AFM Cluster предоставя услуги на следните свързани и синергични сектори: машинни инструменти и модерни производствени технологии; адитивно производство и 3D печат; ръчни инструменти, хардуер и промишлени доставки; механична обработка и метало-механично преобразуване.

Проекти

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи