DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи

DTAM Logo

Идентификационен номер: 621496-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-SSA

Продължителност: 1 ноември, 2020 – 31 октомври, 2023

Проектът ще предостави нова учебна програма на тема дигиталната трансформация, посветена на качественото обучение по ключови технологии за напреднало производство. Обучението ще увеличи работната сила от техници, способни да разбират, инсталират, конфигурират, наблюдават, анализират, прехвърлят данни и поддържат цифрови системи в напреднала производствена среда, така че да се отговори на критичната разлика в разликата в уменията на работещите в сферата на Индустрия 4.0.

Пълно наименование на проекта: Интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство.

Контекст

Производствените компании, които представляват 8,7% от икономиката на ЕС (ЕВРОСТАТ, май 2019 г.), признават, че възникващата реалност изисква не само специализирани инженери, но и обучен набор от квалифицирани оперативни техници, способни да разберат, инсталират, конфигурират, прехвърлят данни и да подържат сигурността на висококачествената цифрова технология, която свързва и контролира производството или т.нар. Напреднали производствени системи (Advanced manufacturing). Към днешна дата изключително висок процент от компаниите в ЕС са МСП и са от ключово значение за осигуряване на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция в ЕС. Прогнозира се, че производствените МСП все повече се нуждаят от адекватно обучени OT техници с цифрова компетентност. Необходимо е ново първоначално обучение за Професионално образование и обучение (ПОО), както и преквалификация и обособени курсове за самообучение.

Доставчиците на промишленост и ПОО трябва да преодолеят тази ясно идентифицирана разлика в уменията, за която е належащ дизайнът на качествено учебно решение, основано и утвърдено в съответствие със стандартните насоки за акредитация на ЕС. Доставчиците на ПОО и ВПОО изискват гъвкава, добре разработена учебна програма в областта на дигиталните компетенции на правилното ниво на умения, която ще засили регионалната индустриална конкурентоспособност на световния пазар и тяхното собствено образователно предложение, позволявайки на двата сектора да генерират знания и заетост и да допринасят за благосъстоянието и просперитет на регионите, в съответствие с териториалните, европейските и международните програми.

Проект DTAM ще обърне внимание на тази важна разлика в уменията и компетенциите в сферата на дигиталната трансформация, като проектира и предостави стратегическа интегрирана онлайн методология, предлагайки гъвкаво мултидисциплинарно модулно обучение с достъп за учащите до мрежа от отдалечени IoT лаборатории, свързани с различни индустриални секторни процеси. Партньорството ще доведе до свободно достъпни атрактивни резултати за голям брой заинтересовани лица от цяла Европа включително граждански, образователни, индустриални и икономически целеви групи.

Цел

Проект DTAM има за цел да осигури цялостна и гъвкава учебна програма на нива 4 и 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за работници в сферата на Индустрия 4.0, която програма да допринесе за икономическата и социална трансформация на организации и граждани на ЕС.

Партньори

Водещ партньор на проект DTAM e POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP от Испания. Консорциумът се състои от още 10 европейски организации:

 • SARENET, S.A. (ИСПАНИЯ)
 • ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA – GAIA (ИСПАНИЯ)
 • ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINAS-HERRAMIENTA, SU (ИСПАНИЯ)
 • STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM ZUID-HOLLAND ZUID (НИДЕРЛАНДИЯ)
 • APRO FORMAZIONE S.C.A.R.L. (ИТАЛИЯ)
 • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS (ГЪРЦИЯ)
 • ATLANTIS ENGINEERING AE (ГЪРЦИЯ)
 • PANEPISTIMIO PATRON (ГЪРЦИЯ)
 • РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА (БЪЛГАРИЯ)
 • ASOCIACION BASQUEGAME ASOCIACION VASCA DE EMPRESAS DEL SECTOR (ИСПАНИЯ)

 Дейности

 • DTAM учебна методология и програма на обучение. В тази дейност партньорите ще имат за цел да създадат рамка за необходимите умения в сферата на дигиталната трансформация, методология и програма за обучение включително и ръководство за обучители.
 • Изготвяне на DTAM Учебни материали. В тази ключова за проекта дейности ще бъдат разработени учебните материали заедно със специална онлайн платформа за обучение и инструмент за самооценка на дигитални и трансверсални умения. Възможни теми на обучението са: дигитални умения, индустриална сигурност, трансверсални компетенции, облачни технологии, изкуствен интелект, машинно обучение и големи данни.
 • Създаване на DTAM IoT хъб. Идеята зад тази дейност е базирана на нуждата да има център за устойчиво сътрудничество за различните заинтересовани страни, включително студенти и учители, предприемачи и професионалисти, разработващи продукти и услуги за IoT, купувачи от частни организации или публична администрация както и крайни потребители. Посредством създаването на DTAM IoT хъба за сътрудничество, ще бъде осигурен достъп до учебното съдържание и материали за всички национални и международни заинтересовани лица.
 • Пилотно тестване. Преди официалното представяне на DTAM курса за обучение, ще бъде направено пилотно тестване, с което да се валидират методологията за обучение, учебната рамка и учебното съдържание.

Ролята на РТИК в проекта е свързана с ръководенето и планирането на дейностите за експлоатация, десеминация и устойчивост на проекта.

Проект DTAM e финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Каним ви да се включите в DTAM проекта абонирайки се за официалния му бюлетин, чрез който ще бъдете в течение на всичките му дейности. Можете да направите това чрез следния линк.

Може да следите всички развития на проекта на официалния уебсайт на проекта www.dtamproject.eu, както и във Facebook или Twitter

При нужда от повече информация за проекта или за запитвания, моля да се свържете с Айри Мемишев или Ирена Иванова.

Ключови думи: дигитална трансформация, дигитални умения, индустриална сигурност, трансверсални компетенции, облачни технологии, изкуствен интелект, големи данни.

Партньори

Asociacion Basquegame Asociacion Vasca de Empresas del Sector

Asociacion Basquegame Asociacion Vasca de Empresas del Sector

University of Patras Logo

University of Patras

APRO Formazione S.C.A.R.L

APRO Formazione S.C.A.R.L

Da Vinci College Logo

Da Vinci College

Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas-Herramienta, SU Logo

Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas-Herramienta, SU

GAIA - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Logo

GAIA – Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología

Sarenet, S.A. Logo

Sarenet, S.A.

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

Atlantis Engineering Logo

Atlantis Engineering

IDEC Logo

IDEC SA

Партньори

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000