Atlantic Technological University (ATU)

Atlantic Technological University (ATU)

Атлантическият технологичен университет (ATU) е един от най-големите университети с няколко кампуса на острова, обслужващ разнообразна група от обучаеми, служители, общности и организации от техния регион и извън него. Те предлагат богата комбинация от академични и научни постижения, качество на живот и възможности – всичко това може да се изживее в най-красивата част на Ирландия.

Atlantic TU ще има критичната маса и академичната дълбочина, за да привлича, образова, подхранва и задържа таланти в западния, северозападния и трансграничния регион. Техният подход на сътрудничество гарантира, че те предоставят ориентирано към практиката проучване и изследване, което се стреми да се справи с основните предизвикателства, пред които е изправено обществото и света.

Като северен и западен технологичен университет с няколко кампуса, те са посветени на осигуряването на устойчиво икономическо, социално и културно развитие; свързани с техния регион и с мислене, което достига далеч отвъд него. Като TU с мащаб, качество и въздействие, университетът ще има по-голям капацитет за сътрудничество с международни партньори, а завършилите ATU ще имат отличен потенциал за заетост на национално и международно ниво.

Проекти

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии