Bison Land Association

asociatiatinutulzimbrului@yahoo.ro

Bison Land Association Logo

Bison Land има за цел да развие и популяризира еко дестинацията Bison Land, като се фокусира върху местното развитие, подобрявайки изживяването на посетителите с оглед на опазването на околната среда.

Проекти

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации