Завършен проект

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Идентификационен номер: 2020-1-RO01-KA204-080290

Продължителност: 1 септември, 2020 – 31 август, 2022

Основната цел на проекта е създаване на нова образователна учебна програма за придобиване на нови основни цифрови умения и компетенции за над 900 нискоквалифицирани възрастни, засегнати от пандемичната криза COVID-19 и по-конкретно за лица, живеещи в селски райони от поне 9 европейски местни общности.

Според Световната туристическа организация (СТО) селският туризъм играе важна роля в развитието на селските райони, тъй като предлага възможност за генериране на доходи, създаване на работни места и икономическа диверсификация. В тези общности основният процент от жителите са възрастни хора. Ето защо този проект се фокусира върху развитието на предприемачески и цифрови компетенции на възрастни хора от селските райони, готови да се изправят пред икономическата криза, породена от пандемията COVID-19 чрез създаване на собствен бизнес или за работа в селски туризъм, като използват иновативни местни възможности за културен туризъм, основани на най-добрите практики в областта на социалните иновации и принципите на кръговата икономика. Нашият проект може да бъде чудесна възможност за възрастните хора да си изкарват прехраната в икономическата криза и да останат активни в общността.

При изпълнението на проект „SMART VILLAGE Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации“ ще бъдат разработени иновативни форми за преподаване и учене като:
1.    Набор от добри практики, съществуващи в сферата до момента;
2.    4 многофункционални наръчника;
3.    Онлайн обучителен комплект;
4.    Видеоигра като помощен обучителен инструмент за придобиване на предприемачески компетенции в сферата на селския туризъм.

Платформата, която ще бъде създадена по проекта, ще съдържа множество полезни ресурси и ще осигури пряко въздействие върху общност от над 900 възрастни учащи (възрастни) до 2022 г., които ще имат възможност да повишат своите цифрови умения. Също така очакван ефект е и полезността на платформата за над 500 туристически агенции от Европа.
Очаквани резултати, които ще бъдат постигнати от консорциума по време на изпълнение на проекта:
1. Създаване на „Бяла книга“ за интелигентни села, съдържаща цифрови, социални иновации и умения за развитие на кръгова икономика, нужни в селския туризъм;
2. Курс на обучение: ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО БИЗНЕС ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ;
3. Образователна платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
4. Кратко съвместно обучение на персонала на образователната платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
5. Събития за публичност и разпространение в 6 държави за тестване на образователна платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
6. Последна конференция „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО БИЗНЕС ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“.

Следете новостите по проекта тук.

Проект „SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 8 Европейски организации: BISON LAND (RO), NERDA (RO), DLEARN (IT), EUROGEO (BE), CCS DIGITAL  ЕDUCATION, UPI ZALEC (SLO), IDEC (GR), IRENES TRAVEL (RO).

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Irene's Travel Agency Logo

Irene’s Travel Agency

CCS Digital Education (CCSDE)

CCS Digital Education (CCSDE)

North-East Regional Development Agency (NERDA) Logo

North-East Regional Development Agency (NERDA)

Bison Land Association Logo

Bison Land Association

IDEC Logo

IDEC SA

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

EUROGEO Logo

European Association of Geographers (EUROGEO)

Радимира Кирева

Координатор:


Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: rkireva@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000