SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Идентификационен номер: 2020-1-RO01-KA204-080290

Продължителност: 1 септември, 2020 – 31 август, 2022

Основната цел на проекта е създаване на нова образователна учебна програма за придобиване на нови основни цифрови умения и компетенции за над 900 нискоквалифицирани възрастни, засегнати от пандемичната криза COVID-19 и по-конкретно за лица, живеещи в селски райони от поне 9 европейски местни общности.

Според Световната туристическа организация (СТО) селският туризъм играе важна роля в развитието на селските райони, тъй като предлага възможност за генериране на доходи, създаване на работни места и икономическа диверсификация. В тези общности основният процент от жителите са възрастни хора. Ето защо този проект се фокусира върху развитието на предприемачески и цифрови компетенции на възрастни хора от селските райони, готови да се изправят пред икономическата криза, породена от пандемията COVID-19 чрез създаване на собствен бизнес или за работа в селски туризъм, като използват иновативни местни възможности за културен туризъм, основани на най-добрите практики в областта на социалните иновации и принципите на кръговата икономика. Нашият проект може да бъде чудесна възможност за възрастните хора да си изкарват прехраната в икономическата криза и да останат активни в общността.

При изпълнението на проект „SMART VILLAGE Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации“ ще бъдат разработени иновативни форми за преподаване и учене като:
1.    Набор от добри практики, съществуващи в сферата до момента;
2.    4 многофункционални наръчника;
3.    Онлайн обучителен комплект;
4.    Видеоигра като помощен обучителен инструмент за придобиване на предприемачески компетенции в сферата на селския туризъм.

Платформата, която ще бъде създадена по проекта, ще съдържа множество полезни ресурси и ще осигури пряко въздействие върху общност от над 900 възрастни учащи (възрастни) до 2022 г., които ще имат възможност да повишат своите цифрови умения. Също така очакван ефект е и полезността на платформата за над 500 туристически агенции от Европа.
Очаквани резултати, които ще бъдат постигнати от консорциума по време на изпълнение на проекта:
1. Създаване на „Бяла книга“ за интелигентни села, съдържаща цифрови, социални иновации и умения за развитие на кръгова икономика, нужни в селския туризъм;
2. Курс на обучение: ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО БИЗНЕС ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ;
3. Образователна платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
4. Кратко съвместно обучение на персонала на образователната платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
5. Събития за публичност и разпространение в 6 държави за тестване на образователна платформа за електронно обучение: „ТУРИЗЪМ НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛО“;
6. Последна конференция „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО БИЗНЕС ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“.

Следете новостите по проекта тук.

Проект „SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 8 Европейски организации: BISON LAND (RO), NERDA (RO), DLEARN (IT), EUROGEO (BE), CCS DIGITAL  ЕDUCATION, UPI ZALEC (SLO), IDEC (GR), IRENES TRAVEL (RO).

Радимира Кирева

Отговорник:


Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: rkireva@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000