Coopérative d’Initiative Jeunes

contact@coop-jeunes.com

Coopérative d'Initiative Jeunes Logo

Cooperative d’Initiative Jeunes е организация за обучение за създаване и поглъщане на бизнес. Ролята на CFA е да предложи на чираците теоретично обучение, допълващо практическото обучение, получено в дадена компания. Следователно CFA играе съществена и незаменима роля за предприемачите, които желаят да започнат проект за създаване или поглъщане на бизнес. Те подкрепят своите студенти за работа и обучение ежедневно по време на тяхното обучение, като им предоставят учебна брошура, както и документ за връзка. Тези документи му позволяват да направи връзка между практическото си обучение във фирма и общото и технологичното си обучение в CFA, както и да направи равносметка на придобитите знания и умения.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух