Завършен проект

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

Идентификационен номер: 2019-1-FR01-KA202-062219

Продължителност: 1 септември, 2019 – 31 март, 2022

Главната цел на проекта е да насърчи развитието на колективна предприемаческа култура и демократични ценности сред младите хора.

„EYES – Насърчаване на предприемаческия дух“ е проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изпълняван за срок от 36 месеца от Русенска търговско-индустриална камара и още 5 партньори от 5 различни Европейски държави – България, Франция, Швеция, Германия, Испания и Белгия. Главната цел на Консорциума е да обедини своите знания, компетенции и експертиза, за да насърчи развитието на колективна предприемаческа култура и демократични ценности сред младите хора, като им предостави необходимото обучение и инструменти да постигнат това в краткосрочен план.

Проектът е насочен главно към NEETs (млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение) като цели да подпомогне младите хора да:

  • Участват активно в развитието на областта, в която се намират;
  • Придобият представа как се осъществява бизнес идея;
  • Придобият знания как се създава и управлява колективно предприятие;
  • Разберат стойността и значението на работата в екип;
  • Оценят своят капацитет.

За тази цел, партньорите по проекта ще разработят обучителна програма, основната на принципа „учене чрез работа“ и ще предостави различни методи на преподаване, които насърчават запаметяването и подходът за предприемане на действия.

Партньори

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse Logo

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

Elderberry AB Logo

Elderberry AB

INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion Logo

INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Logo

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

The European Society for Socio Economic Integration asbl Logo

The European Society for Socio Economic Integration asbl

Coopérative d'Initiative Jeunes Logo

Coopérative d’Initiative Jeunes