CREW (Comhoibriú CLG)

hello@crewdigital.ie

CREW (Comhoibriú CLG)

CREW „Creative Enterprise West“ е съвместна инициатива, ръководена от Атлантическия технически университет (ATU) Galway, Western Development Commission (WDC) и Ardán (официално Galway Film Center). CREW подкрепя предприятия в области като дизайн, филмова и телевизионна продукция, анимация, игри, разработка на съдържание и AR/VR от базата си в кампуса на ATU Galway в Cluain Mhuire, Galway.

CREW има за цел да развие екосистема и набор от услуги за бизнес и техническа поддръжка на Запад за дигиталния творчески сектор. Чрез обединяването на разнообразна гама от умения, знания и ресурси, CREW ще даде възможност за осъществяване на истинско сътрудничество и ще ускори растежа на сектора по западното крайбрежие. CREW ще се съсредоточи върху дигиталния креативен сектор чрез разработването на Център за върхови постижения, осигуряващ пространство за съвместна работа, инкубационни и ускорителни програми, обучение и услуги за популяризиране, за да се увеличи развитието на предприятията и растежа на работните места в Западна Ирландия, допринасяйки за устойчиво регионално икономическо и социално развитие.

Проекти

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии