Da Vinci College

webmaster@davinci.nl

Da Vinci College Logo

Da Vinci College предлага програми за професионално обучение по икономика, инженерство и технологии, информационни технологии, здравеопазване и социални услуги (16 – 20 години). Освен това се предлага голямо разнообразие от договорни програми, както и основно образование за възрастни. Da Vinci College е наясно с факта, че като ROC те играят важна роля в обществото и също така имат голяма отговорност да подготвят учениците по адекватен начин за по-нататъшното им участие в обществото. Това означава, че колежът непрекъснато работи за подобряване на връзките с доставчици на училища, компании и институции. Da Vinci College се опитва да отговори на нуждите на обществото и пазара на труда. Те смятат, че международните дейности, като мобилността на студенти и персонал, ще им помогнат да се подготвят за работа на международния пазар на труда и да бъдат разбиращи и допринасящи граждани.

Проекти

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи