Danube Chambers of Commerce Association

president@danubechambers.com

Федерация на дунавските търговски камари

DCCF е едно от най-важните международни сътрудничества в Дунавския регион. Като международна асоциация тя може да популяризира целите на ЕС и да допринесе за развитието на единния пазар и на трансграничното социално и икономическо сътрудничество.