denkstatt България

office@denkstatt.bg

denkstatt е водеща международна консултантска група в областта на околната среда, устойчивостта, енергията, здравето, безопасността и мобилността. Основана през 1993 г. във Виена, компанията натрупва три десетилетия опит и се разраства с офиси в Австрия, България, Румъния и Унгария. Всяко подразделение има сертификати за качество и управление на околната среда, подкрепяйки фирмената визия за баланс между икономическото, екологичното и социалното представяне.

Българското подразделение на denkstatt е особено значимо в групата. С над 15-годишно присъствие на местния пазар и екип от близо 30 души, то е утвърдено като най-опитната компания в консултирането по ESG (екологична, социална и управленска) отговорност в България. Този опит е особено ценен за подпомагане на местните индустрии в адаптирането към промените и предстоящите изисквания на европейските регламенти и очакванията на инвеститорите.

denkstatt се ангажира с поставяне на научнообосновани климатични цели и има амбицията непрекъснато да подобрява своите услуги и процеси. Групата работи за гарантиране, че техните действия активно допринасят към устойчивостта, предлагайки цялостни стратегии за намаляване на емисиите и декарбонизация, кръгова икономика, оценка на жизнения цикъл и управление на биоразнообразието.

Работейки в тясно сътрудничество с глобалната мрежа на Inogen®Alliance, denkstatt предоставя професионално консултиране на клиенти от цял свят. Високата оценка от страна на бизнеса и партньорите подчертава надеждността и професионализма на компанията в постигането на устойчиви цели.