EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

eurochambres@eurochambres.eu

Eurochambres - Асоциация на Европейските Камари

Създадена през 1958 г. като пряк отговор на създаването на Европейската икономическа общност. Eurochambres действа като очите, ушите и гласа на камарите и бизнес общността.

Eurochambres представлява над 20 милиона предприятия в Европа чрез 45 членове (43 национални асоциации на търговски и индустриални камари и две транснационални камерни организации) и европейска мрежа от 1700 регионални и местни камари. Повече от 93% от тези предприятия са малки и средни предприятия (МСП). Предприятията, членуващи в камарите, дават работа на над 120 милиона.