EuroScience

office@euroscience.org

EuroScience logo

EuroScience е Европейската асоциация за напредък на науката и технологиите в полза на обществото с индивидуални и корпоративни членове от 75 държави.

Членовете на EuroScience са изследователи и професионалисти в областта на науката от държавни и частни университети, предприятия, медии, власти, неправителствени организации и граждани, ангажирани с наука. Членовете имат опит във всички научни дисциплини, включително инженерство, науки за живота, социални и хуманитарни науки.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)