Завършен проект

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Продължителност: 1 януари, 2014 – 31 декември, 2016

RRI Tools има за цел да разработи инструментариум за подпомагане прилагането на отговорни изследвания и иновации в Европа.

Цел на проекта:

RRI Tools има за цел да разработи инструментариум за подпомагане прилагането на отговорни изследвания и иновации в Европа. В сътрудничество с всички заинтересовани страни, проектът цели да създаде общност на практика в Европа, която ще гарантира използването, развитието и обогатяването на инструментариума.

Постигнати резултати: обобщаване на знанията за инструменти за научни изследвания и иновации, създаване на обща дефиниция за отговорни изследвания и иновации и тестване от партньорите по проекта чрез:

  • включване на организациите на гражданското общество в процеса;
  • фокусиране върху етиката и равенството, включващи участието на гражданското общество;
  • подобряване на научното образование;
  • свободен достъп до научна информация и научни изследвания;
  • създаване на рамка за управление, която насърчава научните изследвания и иновациите.

Партньори

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Mobilis Interactive Exhibition Center logo

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

Science Animation Midi-Pyrénées logo

Science Animation Midi-Pyrénées

Techmania Science Center logo

Techmania Science Center

Center for the Promotion of Science logo

Center for the Promotion of Science – CPN

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica logo

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Trinity College Dublin logo

Trinity College Dublin

Vetenskap & Allmänhet, VA logo

Vetenskap & Allmänhet, VA

AHHAA Science Centre logo

Tiedekeskus AHHAA

Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE logo

Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE

Foundation for Polish Science logo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fondation Roi Baudouin logo

Fondation Roi Baudouin

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde logo

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (IRSICaixa) logo

Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (IRSICaixa)

Science shop Bonn e.V. logo

Science shop Bonn e.V.

ZSI - Zentrum für Soziale Innovation logo

ZSI – Zentrum für Soziale Innovation

Athena Institute, Free University of Amsterdam logo

Athena Institute, Free University of Amsterdam

EUN (European School Network) logo

EUN (European School Network)

University College London logo

University College London

Everis logo

Everis

European Foundation Centre logo

European Foundation Centre

EuroScience logo

EuroScience

Ecsite logo

Ecsite

la Caixa Foundation logo

la Caixa Foundation

Stichting Stivako Logo

Stichting Stivako