EVM – Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L.

Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L. Logo

EVM е организиран като фабрика за идеи, оформени от собствен интердисциплинарен екип, мрежа от сътрудници и добре дефинирана рамка. EVM използва инструменти и методологии, които позволяват избягване на доминиращи логики и установени парадигми, за да се търсят свежи и нови алтернативи.

Проекти

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС