Завършен проект

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

Идентификационен номер: 2017-1-ES01-KA202-038446

Продължителност: 20 октомври, 2017 – 20 октомври, 2019

Основната цел на проект RESTART е квалифициране на нови професионалисти, способни да подпомагат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от технологията Индустрия 4.0. Тя работи за подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните малко опитни или ниско квалифицирани възрастни.

RESTART: Digital Training Toolbox to FosteR EU’S IndusTry 4.0 RevoluTion е двугодишен проект, съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Изпълнява от осем организации, представляващи шест страни от ЕС – Испания, България, Гърция, Великобритания, Италия и Малта.

Основната цел на проекта RESTART е квалифициране на нови професионалисти, способни да подпомагат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от технологията Индустрия 4.0. Тя работи за подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните малко опитни или ниско квалифицирани възрастни.

Цели на проекта:

  • Насърчаването на VET инициативите свързани с цифровите умения, насочени към самостоятелно заетите лица, предприемачите и работниците чрез смесени партньорства, включващи както доставчици на обучение, така и индустрии, търговски камари, търговски асоциации;
  • Проектирането на курсове за обучение за актуализиране и преквалификация на работниците от индустриалния сектор, съсредоточено върху усвояването на цифрови умения, необходими за развитието на Индустрия 4.0;
  • Осигуряването на умения за електронно лидерство на студенти, работници и мениджъри, което ще доведе до по-добри възможности за заетост и кариера и ще направи компаниите по-конкурентно способни и иновативни;
  • Насърчаването на признаването във всички страни от ЕС на уменията за ICT и електронно лидерство, прилагани към традиционния промишлен сектор чрез използването на ECVET.

Посетете и официалния сайт на проекта тук. Можете да получите безплатен достъп до обучението като се регистрирате за него в платформата за обучение на РТИК от тук. В случай, че желаете да научите повече за проекта, моля да се обърнете към Айри Мемишев за повече информация.

Партньори

Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB Logo

Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova Logo

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova

Enaip Veneto Impresa Sociale Logo

ENAIP Veneto Impresa Sociale

Centro de formación Somorrostro Logo

Centro de Formación Somorrostro

36.6 Competence Centre Logo

36.6 Competence Centre

Institute of Entrepreneurship Development – iED Logo

Institute of Entrepreneurship Development – iED

Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L. Logo

EVM – Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L.