RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

Идентификационен номер: 2017-1-ES01-KA202-038446

Продължителност: 20 октомври, 2017 – 20 октомври, 2019

Основната цел на проект RESTART е квалифициране на нови професионалисти, способни да подпомагат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от технологията Индустрия 4.0. Тя работи за подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните малко опитни или ниско квалифицирани възрастни.

RESTART: Digital Training Toolbox to FosteR EU’S IndusTry 4.0 RevoluTion е двугодишен проект, съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Изпълнява от осем организации, представляващи шест страни от ЕС – Испания, България, Гърция, Великобритания, Италия и Малта.

Основната цел на проекта RESTART е квалифициране на нови професионалисти, способни да подпомагат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от технологията Индустрия 4.0. Тя работи за подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните малко опитни или ниско квалифицирани възрастни.

Цели на проекта:

  • Насърчаването на VET инициативите свързани с цифровите умения, насочени към самостоятелно заетите лица, предприемачите и работниците чрез смесени партньорства, включващи както доставчици на обучение, така и индустрии, търговски камари, търговски асоциации;
  • Проектирането на курсове за обучение за актуализиране и преквалификация на работниците от индустриалния сектор, съсредоточено върху усвояването на цифрови умения, необходими за развитието на Индустрия 4.0;
  • Осигуряването на умения за електронно лидерство на студенти, работници и мениджъри, което ще доведе до по-добри възможности за заетост и кариера и ще направи компаниите по-конкурентно способни и иновативни;
  • Насърчаването на признаването във всички страни от ЕС на уменията за ICT и електронно лидерство, прилагани към традиционния промишлен сектор чрез използването на ECVET.

Посетете и официалния сайт на проекта тук. Можете да получите безплатен достъп до обучението като се регистрирате за него в платформата за обучение на РТИК от тук. В случай, че желаете да научите повече за проекта, моля да се обърнете към Айри Мемишев за повече информация.

Айри Мемишев

Отговорник:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000