European Venture Philanthropy Association (EVPA)

EVPA Logo

EVPA се ангажира да бъде основен поддръжник и организатор на общността от инвеститори за въздействие в Европа.

Проекти

Better Incubation - LIAISE Logo

Better Incubation – LIAISE: Свързване на участниците в инкубацията за приобщаващо и социално предприемачество