EY Bulgaria

office.sofia@bg.ey.com

EY Bulgaria logo

Нашата цел в EY е да изградим по-добър работен свят. Прозренията и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за изграждането на доверие в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние развиваме изключителни лидери, които се обединяват, за да изпълнят нашите обещания към всички наши заинтересовани страни. Правейки това, ние играем критична роля в изграждането на по-добър работен свят за нашите хора, за нашите клиенти и за нашите общности.

В свят, който се променя по-бързо от всякога, нашата цел действа като нашата „Полярна звезда“, насочваща нашите повече от 300 000 души – осигурявайки контекста и смисъла на работата, която вършим всеки ден. Ние помагаме на дигиталните пионери да се борят с пиратството на данни; насочва правителствата през кризи на паричните потоци; отключете нови медицински лечения с анализ на данни; и преследване на висококачествени одити за изграждане на доверие във финансовите пазари и бизнеса. С други думи, работа с предприемачи, компании и цели държави за решаване на техните най-належащи предизвикателства.

Чрез нашите четири интегрирани линии на услуги — Осигуряване, Консултиране, Стратегия и транзакции и Данъци — и нашето задълбочено познаване на сектора, ние помагаме на нашите клиенти да се възползват от нови възможности и да оценяват и управляват риска, за да осигурят отговорен растеж. Нашите високоефективни, мултидисциплинарни екипи им помагат да изпълнят регулаторните изисквания, да информират инвеститорите и да отговарят на нуждите на заинтересованите страни.

Вярваме, че по-добрият работен свят е този, в който икономическият растеж е устойчив и приобщаващ. Ние работим непрекъснато за подобряване на качеството на всички наши услуги, като инвестираме в нашите хора и иновации. И ние сме горди да работим с други – от нашите клиенти до по-широки заинтересовани страни – за да използваме нашите знания, умения и опит, за да помогнем да изпълним нашата цел и да създадем положителна промяна.