GS1

gs1bulgaria@gs1bg.org

GS1

GS1 е водеща глобална организация, посветена на проектирането и прилагането на глобални стандарти и решения за подобряване на ефективността и видимостта на веригите за търсене и предлагане в световен мащаб и между секторите. Системата от стандарти GS1 е най-широко използваната стандартна система за веригата за доставки в света.