Impact Hub

Impact Hub Logo

Impact Hub е една от най-големите мрежи в света, фокусирани върху изграждането на предприемачески общности за въздействие в мащаб.

Проекти

Better Incubation - LIAISE Logo

Better Incubation – LIAISE: Свързване на участниците в инкубацията за приобщаващо и социално предприемачество