Institut Gabriel Ferranter i Soler

Institut Gabriel Ferranter i Soler

Gabriel Ferrater е частна гимназия с голямо разнообразие от обучение, предлагано на около 900 ученици, които идват главно от Реус, но също и от по-малки градове наблизо. Училището предлага четири линии задължителни образователни групи и седем линии следзадължителни образователни групи: Хуманитарни науки, Наука и технологии, Социални науки и Изследвания на изкуствата и занаятите.

Проекти

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество