Завършен проект

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

Идентификационен номер: 2019-1-BG01-KA201-062839

Продължителност: 1 септември, 2019 – 31 август, 2021

Общата цел на DESIRE е да подобри компетенциите и уменията на младите хора да вземат активна роля в рамките на обществото и в изграждането на социалната икономика и да засилят сътрудничеството между училище и бизнес.

Проектът допринася пряко за приоритетите за специфичните цели за укрепване профила на преподавателските професии чрез действия, подпомагащи учителите при възприемане на съвместни и иновативни практики, заедно с подобряване на достъпа до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст.

Дейностите по проекта са по линия на специфичните за областта приоритети на програмата за улесняване на прехода между различните етапи на обучение чрез адаптиране на съдържанието на учебните материали към посочената възрастова група (ученици на възраст 12-15 години).

Цялостното очаквано въздействие на проекта е да подобри ключовите компетенции, умения и мислене на младите хора да предприемат инициатива и действия за решаване на обществени проблеми, да станат отговорни граждани и да бъдат активни в рамките на обществото.

Партньори

Institut Gabriel Ferranter i Soler

Institut Gabriel Ferranter i Soler

Babele Create Together Logo

Babele Create Together

Association of Educational Services “OpenEurope”

Association of Educational Services “OpenEurope”

Leonardo da Vinci First Private Secondary School Logo

ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

IDEC Logo

IDEC SA

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre