International Chamber of Commerce

International Chamber of Commerce Logo

ICC е световната бизнес организация, която позволява на бизнеса да осигури мир, просперитет и възможности за всички. Той е институционален представител на повече от 45 милиона компании в над 100 страни с мисия да накара бизнеса да работи за всички, всеки ден и навсякъде.

Чрез уникална комбинация от застъпничество, решения и установяване на стандарти, ICC насърчава международната търговия, отговорното бизнес поведение и глобалния подход към регулирането, в допълнение към предоставянето на водещи на пазара услуги за разрешаване на спорове. Нашите членове включват много от водещите световни компании, МСП, бизнес асоциации и местни търговски камари.