KulturUngdom

info@kulturungdom.se

KulturUngdom Logo

KulturUngdom е благотворителна организация с хиляди членове във Вестра Готаланд. Тяхната мисия е да работят с млади хора за подпомагане на стратегическото развитие на културния живот в 49-те общини в региона. За да постигнат тази цел, те получават пари от Комитета по културни въпроси на Вестра Гьоталанд, наред с други органи. Бордът им се състои от културно активни хора, предимно под 30 години. Всички, които работят с тях, са активни в различни културни сфери. Те предлагат възможности за сътрудничество, работа в мрежа и създаване на контакти на местно, национално и международно ниво. Те могат също така да подкрепят различни инициативи, например чрез маркетинг, грантове на K-Money и технологии.