LINK group

office@link-group.eu

Link Group Logo

LINK group е водеща мултинационална компания с повече от 20 години успех в професионалното обучение и сертифициране в областта на информационните технологии и съвременния бизнес. Има успех на местно ниво в Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Република Молдова и Съединените американски щати и чрез дистанционно обучение обединява студенти от над 120 страни по света.

Проекти

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability