GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

GenZ4GreenDeal Logo

Идентификационен номер: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028774

Продължителност: 1 февруари, 2022 – 1 февруари, 2024

Общата цел на проекта е да повиши компетенциите на младите хора за положителни действия, насочени към развитието и устойчивостта на общностите чрез подкрепата на организации на гражданското общество, местни общности и връстници от други културни среди.

Проектът GenZ4GD има за цел да разработи програма за обучение и изграждане на капацитет за млади хора, които да участват активно в развитието на тяхната (местна) общност и околна среда и да насърчи младите хора да мислят по-активно за устойчиво развитие, опазване на околната среда и други „зелени“ теми.

Освен това чрез проекта младите хора ще научат как могат да се застъпят за положителните промени, от които смятат, че са необходими.

Партньори