GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

GenZ4GreenDeal Logo

Идентификационен номер: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028774

Продължителност: 1 февруари, 2022 – 1 февруари, 2024

Общата цел на проекта е да повиши компетенциите на младите хора за положителни действия, насочени към развитието и устойчивостта на общностите чрез подкрепата на организации на гражданското общество, местни общности и връстници от други културни среди.

Проектът GenZ4GD има за цел да разработи програма за обучение и изграждане на капацитет за млади хора, които да участват активно в развитието на тяхната (местна) общност и околна среда и да насърчи младите хора да мислят по-активно за устойчиво развитие, опазване на околната среда и други „зелени“ теми.

Освен това чрез проекта младите хора ще научат как могат да се застъпят за положителните промени, от които смятат, че са необходими.

Партньори

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre

Parents' Association Step by Step Logo

Parents’ Association „Step by Step“

Projects in Motion Ltd Logo

Projects in Motion Ltd.

Link Group Logo

LINK group

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

Ирена Иванова

Координатор:


Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82825875
Е: ivanova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000