Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Lyuben Karavelov Regional Library Ruse logo

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е един от най-старите културни центрове в България.

Началото на библиотеката е поставено през 1888 г., когато родолюбиви културни деятели от града, с подкрепа на Градската община се заемат създават Русенската библиотека. Това са членовете на просветно дружество „Дунав“, основано година по-рано (през септември 1887 г.) в град Русе. В чл. 1 на Устава на дружество „Дунав“ е записано: „… да тури основа на една градска библиотека“. Библиотеката най-напред се е помещавала на ул. „Княжеска“ № 1, в къщата на възрожденеца Йосиф Дайнелов, съратник на Г. С. Раковски.

При управлението на кмета Петър Винаров (1851 – 1926), на 11 февруари 1888 г., Общинският съвет взима историческото решение за откриване на Русенска градска библиотека. Старейшините отпускат гласуваните още през 1887 г. 1500 лв. за закупуване на книги.

През годините русенци издействат чрез Министерството на просвещението ежегодна субсидия от 7000 до 8000 лв., като условието е градът да осигури и самостоятелно помещение за библиотеката, с достъп на всички русенски граждани до книгите.

Първият легитимен библиотекар, назначен през 1891 г., е учителят по музика Атанас Паунов. Изработени са първият Правилник за вътрешния ред и въз основа на него е формирана Комисия за подбор при закупуването на нова литература.