Projects in Motion Ltd.

Projects in Motion Ltd Logo

Projects in Motion Ltd. (PiM) е мултидисциплинарна изследователска организация и клъстерна платформа. PiM работи основно в рамките на транснационални кооперативни програми за изследване и регионално развитие, финансирани от Европейския съюз.

Проекти

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability