Sud Concept

contact@sudconcept.eu

Sud Concept Logo

Sud Concept е кооперация, основана през 2008 г. и разположена в Корсика. Те имат опит в икономическия контекст в своя регион. Дейностите на Sud Concept са: професионално обучение, инженеринг, подкрепа и оценка на иновативни проекти, оценка на устройства и публични политики, включително социални иновации, диагностика / консултиране за развитие, териториална анимация. Кооперативът насърчава развитието на заетостта и квалификацията на работниците и младите хора, за да предвиди и подкрепи икономическите, социалните и демографските промени на своята територия.

Проекти

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения