Завършен проект

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

Идентификационен номер: 2017-1-FR01-KA202-037277

Продължителност: 1 ноември, 2017 – 1 ноември, 2019

Проектът има за цел да подпомогне студентите в горните средни и висши училища за професионално образование и обучение, за да придобият предприемачески дух и умения по време на стажа си в компания.

Проектът има за цел да подпомогне студентите в горните средни и висши училища за професионално образование и обучение, за да придобият предприемачески дух и умения по време на стажа си в компания. За да осъществи тази цел проектът ще развие:
(i) модел на стажуване за развиване на предприемачески дух и умения;
(ii) ръководство за обучители за подпомагане на прилагането на модела на стажуване и ще подкрепи (II) създаването на VET – бизнес партньорства. 

Проектът разглежда следните приоритети от програмата Erasmus+: 

ХОРИЗОНТАЛНИ: Постигането на нужни и висококачествени умения и компетенции. Проектът има за цел да развие модел на стажуване за развитие на предприемачески умения, което е една от осемте ключови компетенции в обучението през целия живот. 

VET: Развитие на VET – бизнес партньорства цели насърчаване на ученето през целия живот във всичките му форми. App.Mod.E подпомага развитието на партньорства за професионално образование и обучение с цел насърчаване на стажуването. Проектът формира мрежа от VET доставчици и компании, разработи рамка за осигуряване на качеството, модел на Меморандум за разбирателство за сътрудничество между VET доставчици и компании и наръчник “VET – фирмени партньорства за стаж”. Тези дейности ще бъдат рамкирани от промоционална кампания за VET доставчици и компании, включително разработване на информационен пакет за МСП, участие в Европейската седмица на професионалните умения и други дейности, насочени към МСП. 

VET: Въвеждане на систематични подходи и възможности за първоначално и непрекъснато професионално развитие на VET учители, обучители и наставници, както в училищната, така и в работната среда. Проектът ще разработи наръчник за обучители за прилагане на модела на чиракуване за изграждане на предприемачески дух и умения и ще организира семинари, насочени към обучители от VET доставчици и компании, които участват в планирането, организацията, мониторинга и проследяването на чиракуването.

Партньори

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș Logo

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș

Sud Concept Logo

Sud Concept

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

IDEC Logo

IDEC SA

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL