Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi”

international@tuiasi.ro

Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” Logo

Техническият университет „Георге Асачи“ в Яш е сред най-старите и известни институции в страната, имащи важна традиция в инженерното, научното и културното образование, с отличително присъствие на международно ниво. Университетът обучава инженери с висока квалификация, способни да отговорят бързо и ефективно на изискванията на иновациите, научните изследвания и икономическото развитие. Освен това университетът се занимава с програми, предназначени за непрекъснато надграждане на професионалните умения на инженерите, наложени от тенденциите, появили се на глобално ниво.