Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Logo

Образователна институция, която е политически, религиозно и идеологически независима, центърът за обучение на възрастни в квартал Чам е отдаден на традицията на просветлението и хуманистичното образователно мислене. В изпълнение на своя обществен мандат и свързаната с него отговорност, той защитава правото на образование за всички групи от населението, възможността да учат за цял живот и за равни възможности. Тя предоставя на гражданите знания, умения и ориентация, така че да могат да помогнат за оформянето на обществото, в което живеят отговорно и успешно.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух