Завършен проект

Създаване на бизнес център за подпомагане на женското предприемачество

US Embassy to Bulgaria Logo

Продължителност: 1 август, 2005 – 1 юли, 2006

Цел на проекта:
Създаване на център за развитие на малък бизнес към Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) като специализиран отдел, осигуряващ обучение, практическа работа с клиенти, консултации и подпомагане на по-добрия им достъп до финансиране, за да започнат свой бизнес или да работят като занаятчии. РТИК има дългогодишна традиция в предоставянето на услуги на МСП и наскоро откри местен клон на Националния център за професионално обучение. Има и опитни съветници и обучители, някои от тях с практически опит от MBDC в САЩ. Моделът, който беше проучен в Atlanta MBDC, в рамките на South DeKalb Business Incubator, ще бъде адаптиран към условията и спецификата на местната българска социална, културна и икономическа среда.

Местоположение: Русе

Резултати: Създаване на център за развитие на малкия бизнес в структурата на РТИК с цел насърчаване на женското предприемачество.

Партньор(и) по проекта:

  • РТИК (водещ партньор)
  • NCVT

Донор(и) на проекта: Посолство на САЩ в България: Програма за малки грантове на Демократична комисия