Завършен проект

Европейско състезание по сателитна навигация (ESNC)

European Satellite Navigation Competition (ESNC) Logo

ESNC е водеща глобална мрежа за иновации и опит в областта на глобалните навигационни сателитни системи (GNSS) с повече от 20 региона и 190 индустриални и изследователски експерти по целия свят.

От 2004 г. всяка година ESNC търси хора с иновативни идеи за услуги, продукти или бизнес иновации, които използват сателитна навигация в ежедневието. Партньорските региони на ESNC и ключовите институционални и индустриални заинтересовани страни имат желание да подкрепят тези новатори, за да направят следващата стъпка с техните бизнес аргументи.

През 2012 г. Русенската търговско-индустриална камара е регионален организатор на European Satellite Navigation Competition (ESNC) за България. Като такава, тя има за задача да насърчава конкуренцията, да набира идеи и да идентифицира регионален победител за България, който получава регионална награда и има шанса да представи идеята си на международен форум в Мюнхен. Всички регионални победители се борят за голямата награда от 20 000 евро и възможността да реализират печелившата идея като част от шестмесечна инкубационна програма в избрания от тях регион.

През 2012 г. ESNC събра 406 идеи, 56% от които са предназначени за масовия пазар.

ESNC се финансира от програма Галилео, която е най-големият индустриален проект на ЕС с частния сектор. Навигационната система Galileo се състои от 30 сателита, които осигуряват максимално покритие на планетата.

Основната цел е да се създаде и развие сателитна навигационна система с граждански функции и общо световно покритие чрез изпращане на серия от сателити в орбита около Земята и изграждане на мрежа от станции за наблюдение.

Освен предоставянето на нова обществена услуга в световен мащаб, Galileo разполага и с непознатата до момента точност на измерване и позициониране, като може да позиционира обекти с точност от 2 метра.