Завършен проект

Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в район Борово-Две могили

Regional strategy for the development of human resources in the Borovo-Dve Mogili region

Продължителност: 1 януари, 2007 – 30 юни, 2007

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на общинските администрации на районите Борово и Две могили, Област Русе и местните социални партньори за разработване на Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси, която трябва да гарантира прилагането на правилни политики, насочени към подобряване на тяхното качество – ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на местните икономики.

Местоположение: Общините Борово и Две могили

Резултати:

В резултат на проекта беше разработена Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в района на Борово – Две могили. Стратегията е хармонизирана с европейските и националните стратегически и планови документи за развитие на човешките ресурси. Документът се разпространява в региона с цел улесняване на органите на местната власт при кандидатстване за финансиране от Европейския социален фонд на политиките за развитие на човешките ресурси.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)
  • Общини Борово и Две могили (Асоциирани партньори)

Донор(и) по проект: Програма „Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта

Партньори

Dve Mogili Municipality logo

Община Две могили

Local government of Borovo logo

Община Борово