Monument of Freedom in Ruse, Bulgaria

ДОБРЕ ДОШЛИ В РУСЕ – СЕВЕРНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ!

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА РУСЕ (изтегляне)

Русе е динамичен, бързо развиващ се град по поречието на река Дунав, който благодарение на своя силен индустриален профил и мащабни проекти, се превърна в икономически лидер на региона.

Стратегическото географско положение и добре развитата транспортна инфраструктура са предимства, които оформиха града ни в интермодален хъб, предоставящ възможности за мобилност на хора и превоз на товари с автомобилен, железопътен и воден транспорт.
Русенският университет и училищата в региона подготвят специалисти в изключително широк диапазон професионални направления.

Русе, известен като „Градът на първите неща“, е богат с историята на десетки ключови начинания, започнали от тук. Гордеем се, както с миналото му, така и с условията, които можем да предложим, за да откриете именно тук Вашия път към успеха.

Русе може да бъде точното място за стартиране или разширяване на Вашия бизнес, защото тук ще намерите истински възможности в стабилна и сигурна среда. Градът ни разполага с потенциал, от който би могъл да се възползва всеки бъдещ инвеститор.

Основни предимства

Русе:

 • Най-големият икономически център в българския участък на река Дунав.
 • Близостта на румънския пазар и столицата Букурещ.
 • Стратегическа локация на пътя на най-голямата речна магистрала в Европа, пресечна точка на четири глобални транспортни коридора – паневропейски #7 и #9, TRACECA, “One belt one road”.
 • Логистичен център, комбиниращ различни видове транспорт.
 • Високо диверсифицирана икономика на услугите и силен индустриален профил, откриващи възможности за нови бизнес начинания.
 • Оптимално съчетание на професионален и личен живот.
 • Квалифицирани кадри и силно развита образователна инфраструктура.
 • Конкурентни разходи за стартиране и развитие на бизнес спрямо други сходни региони на България.
   

България:

 • Член на Европейския съюз, НАТО и СТО.
 • Валутен борд, национална валута, обвързана с еврото.
 • Член на ERM II и Банковия съюз, с подготовка за влизане в Еврозоната през 2024г.
 • 10% корпоративен и личен данък.
 • 5% данък върху дивидентите.
 • Конкурентни условия за правене на бизнес.
 • Освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти.
 • Приспадане на разходите за НИРД.

Подробна информация за бизнес климата, перспективите за инвестиции, образование и работната сила, както и култура и туризъм за град Русе, ще откриете на:

Специализирания портал на Община Русе, или

Обобщен документ с информация (PDF)