Monument of Freedom in Ruse, Bulgaria

Добре дошли в Русе – Северната столица на България!

Русе е Дунавската перла на България, най-активно развиващият се индустриален център на Севера и неразделна част от Дунавския макрорегион.

Градът ни се превърна в регионален икономически лидер благодарение на своя силен индустриален профил и мащабни проекти.

Стратегическото географско положение и добре развитата транспортна инфраструктура са предимства, които превърнаха Русе в интермодален хъб, предоставящ възможности за мобилност на хора и превоз на товари с автомобилен, железопътен и воден транспорт.

Русенският университет и училищата в региона подготвят специалисти в изключително широк диапазон професионални направления.

Градът е известен като „Градът на първите неща“ и притежава богата история с десетки ключови начинания, започнали оттук. Гордеем се както с нашето минало, така и с условията, които предлагаме, за да ви помогнем да намерите именно тук Вашия път към успеха.

Русе може да бъде точното място за стартиране или разширяване на Вашия бизнес, защото тук ще намерите истински възможности в стабилна и сигурна среда. Градът разполага с потенциал, от който всеки бъдещ инвеститор би могъл да се възползва.

В инвестиционния профил ще откриете подробна информация за:

 • Локацията и състоянието на инфраструктурата на Русе;
 • Икономическия и инвестиционен потенциал на града;
 • Човешките ресурси, заетостта и образованието;
 • Качеството на живот, работа и бизнес в Русе;
 • Националните и местни политики, инициативи и организации в подкрепа на инвеститорите.

Основни предимства

Русе:

 • Най-големият икономически център в българския участък на река Дунав.
 • Близостта на румънския пазар и столицата Букурещ.
 • Стратегическа локация на пътя на най-голямата речна магистрала в Европа, пресечна точка на четири глобални транспортни коридора – паневропейски #7 и #9, TRACECA, “One belt one road”.
 • Логистичен център, комбиниращ различни видове транспорт.
 • Високо диверсифицирана икономика на услугите и силен индустриален профил, откриващи възможности за нови бизнес начинания.
 • Оптимално съчетание на професионален и личен живот.
 • Квалифицирани кадри и силно развита образователна инфраструктура.
 • Конкурентни разходи за стартиране и развитие на бизнес спрямо други сходни региони на България.

България:

 • Член на Европейския съюз, НАТО и СТО.
 • Валутен борд, национална валута, обвързана с еврото.
 • Член на ERM II и Банковия съюз, с подготовка за влизане в Еврозоната през 2024г.
 • 10% корпоративен и личен данък.
 • 5% данък върху дивидентите.
 • Конкурентни условия за правене на бизнес.
 • Освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти.
 • Приспадане на разходите за НИРД.