АОБР с предложения за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна

АОБР с предложения за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна

На 28.02.2022 г. АОБР отправи до премиера писмо с предложения за спешни мерки във връзка с войната в Украйна. Писмото е публикувано в неговия оригинален вид.

Край на съдържанието

Край на съдържанието