EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Създадена през 1958 г. като пряк отговор на създаването на Европейската икономическа общност. Eurochambres действа като очите, ушите и гласа на камарите и бизнес общността. Eurochambres представлява над 20 милиона предприятия в Европа чрез 45 членове (43 национални асоциации на търговски и индустриални камари и две транснационални камерни организации) и европейска мрежа от 1700 регионални…

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

EBN (Европейска мрежа от центрове за бизнес и иновации) е организация с нестопанска цел, която обслужва паневропейска, глобална общност от хора, които използват иновативния бизнес като двигател за регионално (икономическо) развитие. Инициативите на EBN включват сертифициране на EU|BIC, разработване и разпространение на качествени програми за подкрепа на бизнеса, улесняване и иницииране на сътрудничество по проекти,…

GS1

GS1

GS1 е водеща глобална организация, посветена на проектирането и прилагането на глобални стандарти и решения за подобряване на ефективността и видимостта на веригите за търсене и предлагане в световен мащаб и между секторите. Системата от стандарти GS1 е най-широко използваната стандартна система за веригата за доставки в света.

European Union of the Deaf (EUD)

European Union of the Deaf (EUD)

Създаден през 1985 година, Европейският съюз на глухите (EUD) е единствената наднационална организация, която представя интересите на глухите хора на европейско ниво. EUD е една от малкото европейски неправителствени организации (ENGOs), включваща асоциации от всички 27 държави-членки на ЕС, както и от Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното Кралство. Основната цел на EUD е да установи…

Fondation Roi Baudouin

Fondation Roi Baudouin

Повече от 45 години Фондация Крал Бодуен работи за общото благо заедно с множество партньори, експерти и дарители. Нашите дейности имат за цел да насърчат устойчива и положителна промяна в обществото, в Белгия, Европа и по света. Благодарение на подкрепата, която оказват, те овластяват организации и граждани, работещи за създаването на по-добро общество. Те насърчават…

Groupe One

Groupe One

Groupe One има за цел да улесни създаването на устойчив бизнес в Брюксел и Валония повече от 20 години. EcoRes е експертен център, който подкрепя частни и обществени организации към по-голяма устойчивост и разработва иновативни обществени проекти. Проекти

EUN (European School Network)

EUN (European School Network)

European Schoolnet е мрежа от 33 европейски министерства на образованието, базирани в Брюксел. Това е международна организация с нестопанска цел, която има за цел да внесе иновации в преподаването и ученето на своите ключови заинтересовани страни: министерства на образованието, училища, учители, изследователи и индустриални партньори. Проекти

European Foundation Centre

European Foundation Centre

EFC е платформата и защитник на институционалната филантропия – с фокус върху Европа, но също и с поглед към глобалния филантропичен пейзаж. С цел да бъде гласът на институционалната филантропия в Европа, EFC съобщава на заинтересованите страни стойността на организираната филантропия за обществото, за да помогне за поддържането на среда, в която тя може да…

Ecsite

Ecsite

Ecsite свързва, вдъхновява и овластява ангажирани с наука организации и професионалисти, като разширява обхвата и засилва въздействието на тяхната работа. Ecsite обединява повече от 320 организации, всички отдадени на това да вдъхновяват хората с наука и технологии и да стимулират ангажираността на науката напред с професионални събития, проекти и публикации. Чрез Ecsite членовете участват в…

The European Society for Socio Economic Integration asbl

The European Society for Socio Economic Integration asbl

ESSEI asbl е асоциация, създадена от група опитни практици в областта на международните отношения, европейските въпроси и социалните науки. ESSEI извършва изследвания и анализи на социално-икономическите тенденции, които влияят на процеса на европейска интеграция, за да го улесни в крайна сметка чрез информация, осведоменост и дейности за изграждане на капацитет. ESSEI се основава на широка…

Край на съдържанието

Край на съдържанието