Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС….

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и…

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Тя работи за: Подпомагане на малкия и среден бизнес в България Насърчаване на семейния и фамилен бизнес Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите Повишаване на…

Българска банка за развитие (ББР)

Българска банка за развитие (ББР)

Българската банка за развитие е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която…

Браншови съюз на производителите от леката промишленост

Браншови съюз на производителите от леката промишленост

„Браншови съюз на производителите от леката промишленост гр. Русе“ е обединение на работодателите от бранш “Облекло и текстил” в Русенска област. Основните цели, с които е създадено, са: защита правата, професионалните и социални интереси на членовете си; развитие на колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си – представителите на бранша “Конфекция и текстил”; популяризиране…

Budakov Films Ltd

Budakov Films Ltd

Budakov Films (Bf Studio) Ltd е мултидисциплинарна дигитална агенция, консултантско студио, творческа продуцентска къща и образователна компания. Компанията е създадена през 2007 г. от нейния основател – д-р Петьо Будаков, по време на следването му в магистърска степен в Нов български университет. Те разполагат със силно мотивиран и динамичен екип от експерти, които имат широк…

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе е регистриран през януари 1996 като неправителствена организация с нестопанска цел. Основната му цел е да подкрепя с всички налични средства бизнеса в Северен Централен Регион, особено малките и средни предприятия от региона, да стимулира тяхното развитие, както и да координира, обединява и допълва…

EY Bulgaria

EY Bulgaria

Нашата цел в EY е да изградим по-добър работен свят. Прозренията и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за изграждането на доверие в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние развиваме изключителни лидери, които се обединяват, за да изпълнят нашите обещания към всички наши заинтересовани страни. Правейки това, ние играем критична роля в изграждането…

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е един от най-старите културни центрове в България. Началото на библиотеката е поставено през 1888 г., когато родолюбиви културни деятели от града, с подкрепа на Градската община се заемат създават Русенската библиотека. Това са членовете на просветно дружество „Дунав“, основано година по-рано (през септември 1887 г.) в град Русе….

Регионален исторически музей – Русе

Регионален исторически музей – Русе

Регионалният исторически музей в град Русе развива своята дейност в областите Русе, Разград и Силистра, България. Русенският музей е основан през 1904 г. В основата му стоят археологическите сбирки на Карел и Херменгилд Шкорпил и на естествоизпитателя Васил Ковачев, които са били събрани в Русенската мъжка гимназия „Княз Борис“. През 1937 г. Училищната музейна сбирка…

Край на съдържанието

Край на съдържанието