Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и…

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС….

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД отстоява позицията на надежден партньор в областта на застраховането вече повече от две десетилетия, предлагайки специализирани застрахователни услуги за подкрепа на българския износ. Като единствената държавна застрахователна компания в България, фокусирана изцяло върху кредитното и инвестиционно застраховане, БАЕЗ играе ключова роля в насърчаването на българските компании да разширяват…

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката (МОН) е българска държавна институция с ранг на министерство, която управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. То е сред първите 6 български министерства, създадени на 5 юли 1879 г. (стар стил). Централната администрация на министерството се намира в сграда на булевард „Княз Дондуков“ 2A…

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Тя работи за: Подпомагане на малкия и среден бизнес в България Насърчаване на семейния и фамилен бизнес Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите Повишаване на…

Българска банка за развитие (ББР)

Българска банка за развитие (ББР)

Българската банка за развитие е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която…

Община Русе

Община Русе

В Община Русе, местното самоуправление представлява ключов механизъм за улесняване на участието на гражданите в принятието на решения, които имат пряко въздействие върху тяхното ежедневие. Този модел позволява на избраните органи и на обществеността да вземат автономни решения по въпроси като: Гражданите на Русе имат възможност да участват в управлението на общината чрез избраните от…

Българска Модна Асоциация

Българска Модна Асоциация

Сдружение Българска Модна Асоциация е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и…

denkstatt България

denkstatt България

denkstatt е водеща международна консултантска група в областта на околната среда, устойчивостта, енергията, здравето, безопасността и мобилността. Основана през 1993 г. във Виена, компанията натрупва три десетилетия опит и се разраства с офиси в Австрия, България, Румъния и Унгария. Всяко подразделение има сертификати за качество и управление на околната среда, подкрепяйки фирмената визия за баланс…

Бизнес иновационен център Инобридж

Бизнес иновационен център Инобридж

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието