Techmania Science Center

Techmania Science Center

Techmania се основава на обяснения на определени физични или математически принципи посредством игри, подобни на дейности. Интерактивността включва посетители, каращи експонатите да се движат, така че естественият принцип ще бъде демонстриран от конкретния процес. В тези случаи обучението се основава на личен опит. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието